http://nevel.reg60.ru/vlast/ispolnitelnaya/administratsiya-raiona/apparat-administratsii/spetsialist-po-svyazyam-s-obshchestvennostyu

Консультант по работе с несовершеннолетними

Стреж Тамара Григорьевна - Консультант по работе с несовершеннолетними тел. 2-22-70